KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Dobrzycki, Edmund.

    Polska Żegluga Morska : studium historyczno-gospodarcze na tle floty krajowej i tendencji występujących w żegludze światowej / / Edmund Dobrzycki.
    Szczecin : IZP, 1974. 323 s., [4] k. tabl. ; 25 cm.
    (Prace Instytutu Zachodnio-Pomorskiego ; t. 68)
    (Prace Instytutu Zachodnio-Pomorskiego ISSN 0860-6641 t. 68)
   
H.6926   
W.81055   
Z.16499   
Z.86631   
WM.5814   
F.16100        UKD: 656.61+629.12+627.2/.3](438)