KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Żółkowska, Teresa.

    Wyrównywanie szans społecznych osób z niepełnosprawnością intelektualną : uwarunkowania i obszary / / Teresa Żółkowska.
    Szczecin : Oficyna In Plus, 2004. 407 stron : ilustracje ; 24 cm.
    ISBN 83-89402-05-X


Niepełnosprawność intelektualna.
Niepełnosprawni
Niepełnosprawni
Niepełnosprawni umysłowo
Niepełnosprawni umysłowo
Niepełnosprawni umysłowo
Niepełnosprawni umysłowo

   
WM.5044   
WM.5045   
Z.105933   
H.15424   
WM.5802   
Pd.16000   
H.32334        UKD: 316.66:316.344-036/.037](438:489)