KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Sojka, Elżbieta.

    Migracje ludności i rozwój demograficzny Śląska w okresie transformacji / / Elżbieta Sojka.
    Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2007. 211 s. : il. ; 25 cm.
    (Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
    (Prace Naukowe - Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego)
    ISBN 978-83-7246-948-9


Migracja wewnętrzna

   
E.71753        UKD: 314.15-024.61:314.116](438)"1989/..." Śląsk