KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Mazowiecki, Tadeusz ((1927-2013).)

    Raporty Tadeusza Mazowieckiego z byłej Jugosławii / / [red. Renata S. Hliwa i Roman Wieruszewski ; tł. z jęz. ang. Adam Szostkiewicz, Agnieszka Pacholska, Cecylia Gorzoń, tł. z jęz. fr. Renata Hliwa] ; Poznańskie Centrum Praw Człowieka Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk.
    Poznań :Warszawa : Fundacja "Promocja Praw Człowieka - Badania i Nauczanie" ; "Scholar", 1993. 263 s. ; 24 cm.
    ISBN 83-85838-06-6


Prawa człowieka
Wojna w krajach byłej Jugosławii (1991-1995)
Wojna w krajach byłej Jugosławii (1991-1995)

   
F.24767   
Z.83962   
WM.5800        UKD: 323.27:341.4:342.7](497.1)"1991/...":061.1(100):327.7Komisja Praw Człowieka