KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

IWANOWSKA-MAĆKOWIAK, MARIOLA

    Programy edukacyjne i zawodowe w Unii Europejskiej / Mariola Iwanowska-Maćkowiak. - Stan prawny: kwiecień 2006 r.

    Warszawa : C.H. Beck, 2006. - 247 s. ; 21 cm.
    (Beck Info Biznes)
   
Na okł.: Edukacja europejska w szkole ; studia europejskie ; podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

    ISBN 83-7483-109-X

   
CDE.1636        UKD: 331.5:331.108.4:37.014(4-67)