KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Kopietz-Unger, Janina.

    Zamówienia publiczne w Unii Europejskiej / / Janina Kopietz-Unger.
    Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2006. 330 s. ; 24 cm.
    ISBN 83-7378-215-X


Zamówienia publiczne

   
CDE.1637   
GW.3418        UKD: 351.712(438:4-67)(075.8)