KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Ruszkowski, Janusz ((1963- ).)

    Kościół ewangelicki w NRD : geneza i rozwój aktywności opozycyjnej w latach 1971-1989 / / Janusz Ruszkowski.
    Poznań : Instytut Zachodni, 1995. 333 s. ; 21 cm.
    (Studium Niemcoznawcze Instytutu Zachodniego, ISSN 0239-7846 ; nr 69)
    (Studium Niemcoznawcze Instytutu Zachodniego ISSN 0239-7846 nr 69)
    ISBN 83-85003-75-4


Kościół ewangelicko-augsburski
Opozycja polityczna
Kościół i państwo

   
H.6675   
Z.88996   
WM.5801        UKD: 284:322](430.2)