KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

    Europejskie ściganie karne : projekt alternatywny / / pod red. Bernda Schünemanna ; [przedm. do wyd. pol. Andrzej J. Szwarc ; tł. Ewa M. Guzik-Makaruk].
    Poznań : Instytut Zachodni : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Wydział Prawa i Administracji, 2005. 70 s. ; 21 cm.
    (Studia Europejskie, ISSN 0867-2563 ; nr 12)
    (Studia Europejskie ISSN 0867-2563 nr 12)
   
Podstawą przekładu tekst Projektu opublikowany w tomie "Alternativentwurf Europäische Strafverfolgung" pod red. B. Schünemanna (Köln, 2004).

    ISBN 83-87688-59-2


Prawo karne (prawo europejskie)
Wymiar sprawiedliwości karnej

   
Z.107883   
CDE.1642        UKD: 343(438:4-67)