KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

    Informacja w zintegrowanej Europie : koncepcje i narzędzia zarządzania wobec wyzwań i zagrożeń : praca zbiorowa / / pod red. nauk. Ryszarda Borowieckiego i Mirosława Kwiecińskiego.
    Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2006. 375 s. : il. ; 23 cm.
    ISBN 83-7251-606-5


Zarządzanie przedsiębiorstwem
Systemy informacyjne zarządzania
Zarządzanie informacją

   
CDE.1643   
E.76811   
GW.8040   
SA.24070        UKD: 65.012:004.7](4-67)