KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

    Antologia literatury sowizdrzalskiej XVI i XVII wieku / / oprac. Stanisław Grzeszczuk. Wyd. 2, zm.

    Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydaw., 1985. XCVII, [1], 453 s. : 1 il. ; 17 cm.
    (Biblioteka Narodowa. Seria 1 ISSN 0208-4104 ; nr 186)
    (Biblioteka Narodowa. ISSN 0208-4104 nr 186)
    ISBN 83-04-01758-X

   
WM.5762   
WM.7038   
W.129942   
Z.61024   
P.5003        UKD: 821.162.1-82:821.162.1(091)"15/16"