KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

    Układ nerwowy obwodowy, układ nerwowy autonomiczny, powłoka wspólna, narządy zmysłów / / napisali F. Krzyształowicz [et al.] ; współaut. I. Abramowicz [et al.] ; przer. i uzup. J. Jordan [et al.] ; pod red. Wiesława Łasińskiego. Wyd. 3 (2).

    Warszawa : Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1989. XIV, [1], 595, [1] s. : il., err. ; 25 cm.
    (Anatomia człowieka : podręcznik dla studentów i lekarzy / Adam Bochenek, Michał Reicher ; t. 5)
    ISBN 83-200-1230-9


Narządy zmysłów
Skóra
Układ nerwowy autonomiczny
Nerwy obwodowe

   
W.164527   
W.187704   
WF.3277   
Z.75836   
WM.5767   
Bl.3178   
Bl.5974        UKD: 611.7+611.8](075.8)