KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Stankiewicz, Janina ((organizacja i zarządzanie).)

    Odmiany grupowego życia młodzieży miejskiej : socjologiczne studium nad stowarzyszeniowymi, zrzeszeniowymi i instytucjonalnymi formami skupienia młodzieży w lokalnej zbiorowości / / Janina Stankiewicz, Jerzy Walkowiak.
    Zielona Góra ;Poznań : Wydaw. WSI, 1995. 243 s. ; 24 cm.
    (Monografie / Wyższa Szkoła Inżynierska w Zielonej Górze, ISSN 0239-7390 ; nr 74)
    (Monografie - Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze ISSN 0239-7390 74)
   
Na s. tyt. r. wyd.: 1994, na okł. r. wyd.: 1995.


Młodzież w środowisku miejskim
Młodzież w środowisku miejskim
Ruchy młodzieżowe

   
Pd.17757   
Pd.9123        UKD: 316.346.3:316.334.56:061.237]-053.6(438)"1956/..."