KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Koziński, Mirosław H.

    Kodeks morski : konwencje międzynarodowe i akty wykonawcze / / Mirosław H. Koziński.
    Gdynia : Wydawnictwo Akademii Morskiej w Gdyni, 2005. 481 s. : il. ; 24 cm.
    ISBN 83-87438-19-7

   
SA.14535   
E.76906        UKD: 347.79(438)(094.4)