KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Pieckowski, Sylwester.

    Mediacja w sprawach cywilnych / / Sylwester Pieckowski.
    Warszawa : Difin, 2006. 80 s. ; 21 cm.
    ISBN 83-7251-612-X


Mediacja.
Mediacja

   
SA.14541        UKD: 316.48:316.28:347.9(438):341.6