KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Barcz, Jan ((1953- ).)

    Integracja europejska w okresie przemian : aspekty ekonomiczne / / Jan Barcz, Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska, Krystyna Michałowska-Gorywoda.
    Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2016. 344 s. : il. ; 24 cm.
   
Zawiera wykr. i tab.

    ISBN 978-83-208-2219-9

   
Z.121279   
WM.18670   
WM.18671   
WM.18672   
E.76346   
T.19164        UKD: 327.39:341.12:339.7:339.9/.92](4-67)(075.8)