KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

    Sekty i związki wyznaniowe : studia wybranych ugrupowań religijnych / / pod red. Janusza Sztumskiego ; Polska Akademia Nauk. Oddział w Katowicach. Komisja Filozofii i Socjologii.
    Kielce : Wydaw. Szumacher, 2000. 157 s. ; 24 cm.
    ISBN 83-86168-35-8


Sekty
Kulty
Sekty

   
WM.5790        UKD: 291.68:28.011.63:316.75