KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Mojak, Jan ((1956- ).)

    Prawo papierów wartościowych : zarys wykładu / / Jan Mojak. Wyd. 3, stan prawny na 15 maja 2006 r.

    Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2006. 285 s. ; 24 cm.
    ISBN 83-7334-592-2


Papiery wartościowe

   
SA.14365   
SA.14655        UKD: 336.763:347.731](075.8)