KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Bogusławski, Andrzej ((1931- ).)

    Ilustrowany słownik rosyjsko-polski, polsko-rosyjski.T. 1 / / Andrzej Bogusławski. Wyd. 3.

    Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Wiedza Powszechna, 1986. 570, [1] s. : rys. ; 18 cm.
   
Druk dwuszpaltowy.

    ISBN 83-214-0198-8


Język rosyjski
Język polski

   
F.18363   
H.13284   
P.20378   
F.18361        UKD: 811.161.1:811.162.1]'374