KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

ŁĄCZKOWSKA, MAŁGORZATA

    Stosunki majątkowe między przedsiębiorcą i jego małżonkiem w świetle ustroju wspólności ustawowej / Małgorzata Łączkowska
    Warszawa C.H. Beck 2006 XXII, 205 s. 21 cm.
    (Monografie Prawnicze)
   
Bibliogr. Ind.

    ISBN 83-7483-267-3

   
SA.14561        UKD: 346.26:347.2-058.833:347.61/.64](438)