KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Łączkowska-Porawska, Małgorzata.

    Stosunki majątkowe między przedsiębiorcą i jego małżonkiem w świetle ustroju wspólności ustawowej / Małgorzata Łączkowska.
    Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2006. XXII, 205 s. ; 21 cm.
    (Monografie Prawnicze)
    (Monografie Prawnicze)
   
Oryginał przedstawiony jako rozprawa doktorska (Uniw. im. Adama Mickiewicza, Poznań, 2005).

    ISBN 83-7483-267-3


Małżeńskie ustroje majątkowe
Prawo obrotu gospodarczego
Spółki
Biznesmeni

   
SA.14561        UKD: 346.26:347.2-058.833:347.61/.64](438)