KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Dańcewiczowa, Jadwiga ((1884-1974).)

    Metodyka nauczania składni w szkole podstawowej / / Jadwiga Dańcewiczowa. Wyd. 2.

    Warszawa : Państwowy Zakład Wydawnictw Szkolnych, 1964. 119 s. ; 21 cm.

Język polski

   
Pd.17946   
Pd.1571   
P.10050        UKD: 372.881.116.21:811.162.1'367