KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

DENEK, KAZIMIERZ

    Określenie efektywności metod dydaktycznych / Kazimierz Denek ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Wyższa Szkoła Nauczycielska w Szczecinie. Międzywydziałowy Zakład Nowych Technik Nauczania
    Szczecin : [B. m.], 1972. - 50 s. ; 20 cm.
   
Pd.10389   
Pd.17950        UKD: 372.8:37.012