KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

KRÓLIKOWSKI, MICHAŁ

    Sprawiedliwość karania w społeczeństwach liberalnych : zasada proporcjonalności / Michał Królikowski
    Warszawa C.H. Beck 2005 XX, 172 s. wykr. 21 cm.
    (Monografie Prawnicze)
   
Bibliogr.

    ISBN 83-7387-969-2

   
SA.14567   
SA.14707   
GW.3405   
GW.3406   
GW.5226        UKD: 340.12