KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

    Zrównoważone warunki życia w zmieniającym się systemie klimatycznym ziemi = (Sustainable livelihood in changing earth system) / / pod red. Małgorzaty Gutry-Koryckiej i Tadeusza Markowskiego.
    Warszawa : Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 2009. 163 s. : il. ; 24 cm.
    (Studia / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju ; t. 124)
    (Studia - Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju ISSN 0079-3507 t. 124)
   
Na s. red. błędny ISSN 0079-3493.    
Zawiera materiały konf.    
Inform. o aut.

    ISBN 978-83-89693-58-7


Zmiany klimatyczne
Ekorozwój
Globalne ocieplenie

   
Z.113410        UKD: 551.58:502.13/.14:504.7](438)(061)