KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

    Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce / / red. nauk. Ryszard Brol.
    Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2009. 569 s. : il. ; 24 cm.
    (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 46)
   
Materiały z konf.

    ISBN 978-83-7011-957-7

   
E.72070        UKD: 332.1(438:4-67)"1989/...":005.336.4](061)