KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Bartmiński, Jerzy ((1939- ).)

    Językowe podstawy obrazu świata / / Jerzy Bartmiński.
    Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2006. 318 s. ; 25 cm.
    ISBN 83-227-2466-7


Język i kultura.
Język i kultura
Język polski
Język polski
Język polski
Językowy obraz świata.
Językoznawstwo kognitywne.

   
P.20249        UKD: 81'37:81'1