KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

    Prawo pracy RP w obliczu przemian / / pod red. Marii Matey-Tyrowicz, Tadeusza Zielińskiego ; aut. Krzysztof Baran [et al.].
    Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2006. XVII, [1], 526 s. ; 23 cm.
    (Zarys Prawa)
    (Zarys Prawa)
    ISBN 83-7483-068-9


Prawo pracy
Układy zbiorowe pracy

   
SA.14572        UKD: 349.2(438)"1989/..."