KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

    Prawo zamówień publicznych 2006 : z wprowadzeniem / / Arkadiusz Szyszkowski. 3. wyd., stan prawny: czerwiec 2006.

    Warszawa : C.H. Beck, 2006. 234 s. ; 21 cm.
    (Beck Info Biznes)
    (Beck Info Biznes)
   
Na okł.: "Tryby udzielania zamówień, dokumenty wymagane od wykonawców, środki ochrony prawnej, wzory protokołów".

    ISBN 83-7483-268-1


Zamówienia publiczne
Zamówienia publiczne

   
SA.14573        UKD: 351.712(438)(094.4)