KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Stach, Alfred Henryk ((1959- ).)

    Uwarunkowania i funkcjonowanie procesów denudacji chemicznej mikrozlewni na obszarze młodoglacjalnym i ich wpływ na morfodynamikę stoków (zlewnia górnej Parsęty, Pomorze Zachodnie) / / Alfred Stach.
    Poznań : Wydaw. Naukowe UAM, 2003. 212 s. : mapy, rys., wykr. ; 24 cm.
    (Seria Geografia / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ISSN 0554-8128 ; nr 67)
    (Geografia - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ISSN 0554-8128 nr 67)
    ISBN 83-232-1034-9


Denudacja (geomorfologia)

   
Bl.10679        UKD: 551.31:551.43:556.5(282.2)](438)