KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

    Finanse wobec sfery realnej gospodarki : praca zbiorowa.T. 1 / / pod red. Krystyny Znanieckiej i Tomasza Zielińskiego.
    Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2008. 303 s. : il. ; 24 cm.
    (Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego)
    (Prace Naukowe - Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego)
    ISBN 978-83-7246-593-1

   
E.72212        UKD: 336.71:336.76:368.03](438)"1989/..."