KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Walczak, Krzysztof ((prawo).)

    Rada pracowników 2006 : nowe obowiązki pracodawcy / / Krzysztof Walczak. Stan prawny: maj 2006 r.

    Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2006. XXII, 118 s. ; 21 cm.
    (Beck Info Biznes)
    (Beck Info Biznes)
   
Na okł. dod.: Rada pracowników, związek zawodowy, pracodawcy zobowiązani, regulamin wyborów Rady, ochrona szczególna członków Rady.

    ISBN 83-7483-271-1


Związki zawodowe
Prawo pracy
Pracodawca i pracownik (prawo)
Samorząd pracowniczy

   
SA.14575        UKD: 349.2:331.105.44](438)