KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Szumski, Grzegorz.

    Integracyjne kształcenie niepełnosprawnych : sens i granice zmiany edukacyjnej / / Grzegorz Szumski.
    Warszawa : Wydawnictwo APS : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006. 290, [2] strony : ilustracje ; 21 cm.
    (Krótkie Wykłady z Pedagogiki)
    (Krótkie Wykłady z Pedagogiki)
    ISBN 83-01-14711-3     ISBN 978-83-01-14711-2


Osoby z niepełnosprawnością
Pedagogika specjalna.
Integracja szkolna.

   
WM.5914   
WM.5915   
WM.5916   
Z.107378   
H.17793   
Pd.18837   
Pd.18838        UKD: 37.043:37.013.82:376.2/.4](075.8)