KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

    Konstruowanie jaźni i społeczeństwa : europejskie warianty interakcjonizmu symbolicznego / / pod red. Elżbiety Hałas i Krzysztofa Tomasza Koneckiego.
    Warszawa : "Scholar", 2005. 440 s. : il. ; 24 cm.
    (Seria Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Socjologicznego)
    (Seria Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Socjologicznego)
   
U dołu s. tyt. i okł.: "Polskie Towarzystwo Socjologiczne. XII Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny".    
Dorobek XII Ogólnopolskiego Zjazdu Socjologicznego, Poznań, 15-18 września 2004 r.

    ISBN 83-7383-144-4


Interakcjonizm symboliczny
Tożsamość społeczna
Pamięć zbiorowa
Interakcja społeczna

   
Z.106927   
WM.5464   
WM.5465   
WM.5466        UKD: 316.7:316.47:316.64:316.37:303.4/.8](061)