KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

    Konstruowanie jaźni i społeczeństwa : europejskie warianty interakcjonizmu symbolicznego / pod red. Elżbiety Hałas i Krzysztofa Tomasza Koneckiego. Polskie Towarzystwo Socjologiczne
    Warszawa "Scholar" 2005 440 s. il. 24 cm.
    (Seria Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Socjologicznego)
   
Pokłosie XII Ogólnopolskiego Zjazdu Socjologicznego, Poznań, 15-18 września 2004 r.    
Bibliogr. Summ.

    ISBN 83-7383-144-4

   
Z.106927   
WM.5464   
WM.5465   
WM.5466        UKD: 316.7:316.47:316.64:316.37:303.4/.8](061)