KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

JASIŃSKA, MARIA

    Skarga pauliańska : ochrona wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika : art.527-534 KC : komentarz / Maria Jasińska Wyd. 3, [stan prawny : 15 lipca 2006 r.].

    Warszawa C.H. Beck 2006 XVI, 316 s. 20 cm.
    (Krótkie Komentarze Becka)
   
Bibliogr. Ind.

    ISBN 83-7483-048-4

   
SA.14583        UKD: 347.4:347.736/.739+347.6](438)(094.5.07)