Opis

    Wybór orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawach polskich.T. 3 / [red. nauk. Hanna Machińska].
    Warszawa : Biuro Informacji Rady Europy : cop. 2007. 175 s. ; 24 cm.
    (Biuletyn / Biuro Informacji Rady Europy, ISSN 1644-8308 ; 2007, nr 3-4)
    (Biuletyn - Biuro Informacji Rady Europy ISSN 1644-8308 2007, nr 3-4)
           UKD: 341.231.14:341.6](4)(094.8)