KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Hałas, Elżbieta ((1954- ).)

    Interakcjonizm symboliczny : społeczny kontekst znaczeń / / Elżbieta Hałas. Wyd. 2.

    Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006. 337, [1] s. ; 21 cm.
   
Stanowi zmienioną i rozszerzoną wersję książki pt.: Społeczny kontekst znaczeń w teorii symbolicznego interakcjonizmu. Lublin, 1987.    
Na s. tyt.: "Wydanie nowe".

    ISBN 83-01-14590-0     ISBN 978-83-01-14590-3


Interakcjonizm symboliczny.

   
WM.5917   
WM.5918   
WM.5919   
Z.107379   
H.17784   
Pd.18839   
Pd.18840        UKD: 316.77:165