Opis

    Kodeks budowlany : tezy do projektu ustawy autorstwa zespołu profesora Zygmunta Niewiadomskiego ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie / [oprac. Zygmunt Niewiadomski i in.].
    Przemyśl ;Rzeszów : Wyższa Szkoła Prawa i Administracji, 2010. 122 s. ; 23 cm.
    (Administracja : teoria , dydaktyka, praktyka ISSN 1896-0049 styczeń 2010 (Numer Specjalny))
           UKD: 349.442(438)