KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Florek, Ludwik.

    Europejskie prawo pracy / / Ludwik Florek. Wyd. 4, stan prawny na styczeń 2010 r.

    Warszawa : LexisNexis, 2010. 271 s. ; 24 cm.
    (Podręczniki LexisNexis. Prawo Wspólnotowe)
    (Podręczniki LexisNexis)
   
Wydanie aktualizuje materiał z uwzględnieniem nowych dyrektyw oraz zmian wynikających z Traktatu z Lizbony, zawiera też pełny wykaz dyrektyw i wyroków oraz wykorzystanej literatury.

    ISBN 978-83-7620-354-6

   
SA.19023   
SAM.583   
SAM.584   
SAM.585   
CDE.2307   
GW.8584        UKD: 349.2(4-67)(075.8)