KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

    Kreatywność - innowacje - przedsiębiorczość : SOOIPP Annual 2009 / / [red. nauk. Piotr Niedzielski, Jacek Guliński, Krzysztof B. Matusiak].
    Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2010. 435 s. : il. ; 24 cm.
    (Ekonomiczne Problemy Usług, ISSN 1896-382X ; nr 47)
    (Ekonomiczne Problemy Usług ISSN 1896-382X nr 47)     (Zeszyty Naukowe - Uniwersytet Szczeciński ISSN 1640-6818 nr 579)
   
W serii gł. nr 579.    
W publikacji zawarto referaty prezentowane podczas: IV Szkoły Letniej Innowacji oraz XX Dorocznej Konferencji Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce.


Kreatywność (biznes)
Innowacje
Przedsiębiorczość (ekonomia)
Przedsiębiorstwa

   
Tc.2815   
Ec.53109   
Cg.33955        UKD: 658.1/.5:005.342:159.95](061)