KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

FARYŚ, JANUSZ

    Sanacja i Endecja / Janusz Faryś ; Odchylenie prawicowo-nacjonalistyczne / Andrzej Głowacki
    Szczecin Pomorska Oficyna Studentów i Młodej Inteligencji 1981 44 s. 21 s.
    (Zeszyt Ośrodka Pracy Politycznej Rady Uczelnianej Socjalistycznego Związku Studentów Polskich Politechniki Szczecińskiej)
   
F.16404        UKD: 94(438).081:329.17(438)"19"