KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Borkowska-Bagieńska, Ewa ((1943- ).)

    Historia prawa sądowego / / Ewa Borkowska-Bagieńska. Wyd. 2.

    Warszawa : LexisNexis Polska, 2010. 256 s. ; 24 cm.
    (Podręczniki LexisNexis. Historia Prawa, Prawo Rzymskie)
    (Podręczniki LexisNexis)
   
W metryce błędnie: Wyd. 1.

    ISBN 978-83-7620-414-7


Prawo
Postępowanie (prawo)

   
SA.19450   
SAM.656   
SAM.657   
SAM.658   
SAM.659   
SAM.660   
SAM.661   
SAM.662   
SAM.663   
SAM.664   
SAM.665   
SA.20642        UKD: 342.56:343.14:347.91/.95](091)(075.8)