KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

    Foresight regionalny i technologiczny : pierwsze doświadczenia polskich regionów = Regional and technological foresight : first experiences of Polish regions / / pod red. Andrzeja Klasika, Tadeusza Markowskiego.
    Warszawa : Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 2010. 175, [3] s. : il. ; 25 cm.
    (Studia / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, ISSN 0079-3507 ; t. 127)
    (Studia - Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju ISSN 0079-3507 t. 127)
    ISBN 978-83-89693-18-1


Rozwój gospodarczy
Gospodarka regionalna
Planowanie strategiczne
Innowacje
Ekorozwój

   
Z.114631        UKD: 332.14:001.895:502.13/.14:005.2](438)"1989/..."