KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

    Innowacje w transporcie : korzyści dla użytkownika / / pod red. Elżbiety Załogi i Bogusława Liberadzkiego.
    Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2010. 297 s. : il. ; 24 cm.
    (Ekonomiczne Problemy Usług, ISSN 1896-382X ; nr 59)
    (Ekonomiczne Problemy Usług ISSN 1896-382X nr 59)     (Zeszyty Naukowe - Uniwersytet Szczeciński ISSN 1640-6818 nr 603)
   
W serii gł.: nr 603.    
Publikacja jest dorobkiem międzynar. konf. Euro-Trans 2009.


Polityka transportowa
Transport

   
Tc.2833   
TM.12604   
Cg.34000        UKD: 338.47::656.1/.7:005.342:62-043.86](082.1)