KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Krzesińska-Żach, Beata.

    Człowiek w sytuacji zagrożenia jako podmiot oddziaływań pracownika socjalnego : materiały pomocnicze dla studentów / / Beata Krzesińska-Żach.
    Białystok : Trans Humana, 2006. 97 s. ; 21 cm.
    ISBN 83-89190-66-4


Opieka społeczna
Pomoc społeczna

   
Z.107234        UKD: 364:364.65](075.8)