KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

    Kościół klasztorny Wniebowzięcia NMP w Lubiążu : historia, stan zachowania, koncepcja rewitalizacji / / pod red. Andrzeja Kozieła.
    Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2010. 659, [1] s. : il. (w tym kolor.) ; 31 cm.
    (Acta Universitatis Wratislaviensis. Historia Sztuki, ISSN 0860-4746 ; 30)
    (Acta Universitatis Wratislaviensis ISSN 0239-6661 nr 3253)     (Acta Universitatis Wratislaviensis. ISSN 0860-4746 30)
   
W serii gł.: no. 3253.

    ISBN 978-83-229-3159-2


Kościół klasztorny Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny (Lubiąż, Polska).

   
Cg.34504        UKD: 7.03(438)(091):726