KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

    Przewodnik do studiowania strategii rozwoju przemysłu / / [red. nauk. Władysław Janasz ; aut. Marian Gołębiowski et al.] ; Uniwersytet Szczeciński. Wyd. 2 zm.

    Szczecin : Wydawnictwo Uczelniane Uniwersytetu Szczecińskiego, 2006. 93 s. ; 24 cm.
    ISBN 83-7241-537-4


Planowanie strategiczne
Ekonomika przemysłu

   
Z.106836   
E.70147        UKD: 338.45:338.26](075.8):378.22