KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

    Antropologia kultury : zagadnienia i wybór tekstów / oprac. Grzegorz Godlewski [i in.] ; wstęp i red. Andrzej Mencwel Wyd. 4 zm., rozszerz. i uzup.

    Warszawa Wydawnictwa Uniw. Warszawskiego 2005 655 s. rys. 24 cm.
    (Wiedza o Kulturze )
   
Tekst częśc. tł. z wielu jęz.    
Bibliogr.

    ISBN 83-235-0078-9

   
P.20253   
A.7960        UKD: 316.7:130.2](075.8)