KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

    Epoka Konstytucji 3 Maja : materiały z sesji naukowej zorganizowanej w Uniwersytecie Warszawskim dnia 3 maja 1982 r. / / [red. oprac. Stanisław Dubisz].
    Warszawa : Epoka, 1983. 89, [2] s. ; 21 cm.
    (Wydawnictwa Problemowe, Ogólnospołeczne i Polityczne ; t. 1)
    (Wydawnictwa Problemowe, Ogólnospołeczne i Polityczne t. 1)
   
Z.107299   
ANS.152599        UKD: 94(438).06:342.4(438)"17"](061)