KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Kubiak, Krzysztof ((1967- ).)

    Pierwsza wojna bliskowschodnia 1947-1949 : (studium polityczno-wojskowe) / / Krzysztof Kubiak.
    Wrocław : Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP, cop. 2006. 190, [1] s. : il. ; 24 cm.
    ISBN 83-89518-38-4


Wojna izraelsko-arabska (1948-1949).

   
Z.107254        UKD: 94(569.4):327(569.4)"1947/1949":355.48(569.4)"1947/1949"