KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Sobolewski, Henryk.

    Determinanty i procedury przekształceń własnościowych przedsiębiorstw państwowych : dwie dekady prywatyzacji / / Henryk Sobolewski ; Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.
    Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. 251 s. : il. ; 24 cm.
    ISBN 978-83-7417-585-2


Przedsiębiorstwa publiczne
Prywatyzacja

   
E.73622        UKD: 338.24.021.8:[338.246.025.28:334.724](438)"1990/..."