KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Bikont, Anna ((1954- ).)

    Lawina i kamienie : pisarze wobec komunizmu / / Anna Bikont, Joanna Szczęsna.
    Warszawa : Prószyński i S-ka, 2006. 583, [1] s. : il. ; 26 cm.
    ISBN 83-7469-438-6


Pisarze polscy
Polityka i literatura

   
P.20344        UKD: 821.162.1(091)"1945/1990"(082.1):929-052(438)"1945/..."